Algemene Voorwaarden

www.vpndiensten.nl is eigendom van en wordt beheerd door Yo Veilig B.V. (“wij”, “onze” of “ons”). Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) bevatten de regels voor het gebruik van de website www.vpndiensten.nl en de door haar geleverde diensten (de “Website”).

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat je de website gebruikt. Door de website te gebruiken, ga je ermee akkoord deze algemene voorwaarden na te leven en eraan gebonden te zijn. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag je de website niet gebruiken.

Ons privacybeleid beschrijft de voorwaarden waarop we alle persoonlijke informatie verwerken die we van je verzamelen of die je aan ons verstrekt. Door de website te gebruiken, stem je in met een dergelijke verwerking en garandeer je dat alle door jou verstrekte gegevens juist zijn.

WIJZIGINGEN IN DEZE VOORWAARDEN EN DEZE WEBSITE

We kunnen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Dergelijke herziene voorwaarden zijn van toepassing op de website vanaf de publicatiedatum. Controleer deze algemene voorwaarden elke keer dat je de website wilt gebruiken, om er zeker van te zijn dat je de algemene voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn.

We kunnen de website van tijd tot tijd bijwerken en wijzigen om veranderingen in de behoeften van onze gebruikers en onze zakelijke prioriteiten weer te geven. We zullen proberen om je op de hoogte te brengen van belangrijke wijzigingen.

SCHORSING OF INTREKKING VAN DE WEBSITE

De website wordt gratis ter beschikking gesteld.

We garanderen niet dat de website of de inhoud ervan altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn. We kunnen de beschikbaarheid van de gehele of een deel van de website opschorten of intrekken om zakelijke en operationele redenen. We zullen proberen je redelijkerwijs op de hoogte te stellen van een schorsing of intrekking.

Je bent er ook verantwoordelijk voor te zorgen dat alle personen die via jouw internetverbinding toegang hebben tot de Website, op de hoogte zijn van deze Algemene voorwaarden en dat ze deze naleven.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Je mag de website en de inhoud ervan alleen gebruiken voor je eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Je mag geen enkel deel van de inhoud op de website voor commerciële doeleinden gebruiken zonder hiervoor een licentie van ons of onze licentiegevers te hebben verkregen.

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op de website en in het materiaal dat erop is gepubliceerd. Deze werken zijn wereldwijd beschermd door auteursrechtwetten en -verdragen. Al dergelijke rechten zijn voorbehouden.

Tenzij je de relevante rechten op het materiaal bezit of beheert, mag je (i) materiaal van onze website niet opnieuw publiceren (inclusief herpublicatie op andere websites); (ii) materiaal van onze website verkopen, verhuren of in sublicentie geven; (iii) materiaal van onze website te gebruiken voor commerciële doeleinden; of (iv) materiaal van onze website opnieuw verspreiden; (v) andere acties uitvoeren die verboden zijn door copyright- en handelsmerkwetten. Neem bij twijfel over deze regels contact met ons op via de e-mailadressen die op de website worden vermeld.

DISCLAIMERS

Deze website en zijn faciliteiten, links naar websites van derden en al het materiaal en de inhoud worden geleverd “zoals het is” en “zoals beschikbaar” en het gebruik is op eigen risico. Je begrijpt in het bijzonder dat:

  1. Je bent verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wetgeving: we zijn geen VPN-service en we onderschrijven het gebruik van VPN’s voor onwettige middelen niet. Je moet ervoor zorgen dat je je aan alle toepasselijke wetten en servicevoorwaarden houdt wanneer je een VPN gebruikt. Bepaalde externe inhoudsproviders verbieden het gebruik van VPN’s om toegang te krijgen tot hun diensten en het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je gebruik van VPN-diensten voor een bepaald doel rechtmatig is.
  2. Je mag niet vertrouwen op inhoud die op de website wordt gepresenteerd: de inhoud op de website is alleen bedoeld als algemene informatie. Het is niet bedoeld als technisch, financieel of juridisch advies of enig ander soort advies waarop je moet vertrouwen. In het bijzonder vormt het geen uitnodiging of autorisatie om VPN-diensten te gebruiken voor onwettige doeleinden, noch vormt het juridisch advies over de rechtmatigheid van het gebruik ervan voor een bepaald doel. Voordat je actie onderneemt of onthoudt van enige actie op basis van de inhoud op de Website, moet je: (i) controleren of de relevante VPN-service aan je specifieke behoeften voldoet, (ii) de algemene voorwaarden die op die service van toepassing zijn lezen. Als je niet zeker bent van een van beide, raden we je aan contact op te nemen met de relevante VPN-service of professioneel of gespecialiseerd advies in te winnen.
  3. Informatie op de website kan onvolledig of verouderd zijn: hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie op de website bij te werken, geven we geen verklaringen, garanties of garanties, expliciet of impliciet, dat de inhoud op de website accuraat, volledig of actueel. We zijn niet verplicht om informatie op de website bij te werken en raden je altijd aan de website van een VPN-provider te controleren voordat je goederen of diensten koopt. Deze website bevat niet elke VPN-provider en elk beschikbaar VPN-aanbod.
  4. Wij zijn niet verantwoordelijk voor websites waarnaar we linken: Waar de website links naar andere sites en bronnen van derden bevat, worden deze links uitsluitend ter informatie aangeboden. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring door ons van die gelinkte websites of informatie die je van hen kunt verkrijgen. We hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen.
  5. Disclaimer voor advertenties: vpndiensten.nl is een door advertenties ondersteunde vergelijkings- en beoordelingssite. Om dit een gratis bron te houden, gebruiken we links die ons compensatie bieden om je door te verwijzen naar VPN-diensten van partners, die eventueel worden vergoed voor bepaalde providers. De volgorde en scores van VPN-services in onze vergelijkingstabellen/-lijsten kunnen worden beïnvloed door commerciële factoren zoals algemene populariteit en conversieratio’s. Onze beoordelingen, reviews en scores kunnen van tijd tot tijd veranderen.
  6. Leeftijdsbeperking: je moet minimaal 18 jaar oud zijn om deze website te gebruiken. Door de website te gebruiken en akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, verklaart en garandeer je dat je ten minste 18 jaar oud bent.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Niets in deze Algemene Voorwaarden zal worden geïnterpreteerd om onze aansprakelijkheid jegens jou uit te sluiten of op enigerlei wijze te beperken wanneer dit onrechtmatig zou zijn. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers en voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

We sluiten alle impliciete voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op de website of enige inhoud erop uit, we zijn niet aansprakelijk jegens jou voor verlies of schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plicht, of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, ontstaan ​​onder of in verband met i) gebruik van of onvermogen om de website te gebruiken of ii) gebruik van of vertrouwen op enige inhoud die op de website wordt weergegeven. In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor enige indirecte gevolgschade of schade.

WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VIRUSSEN EN JE MAG ZE NIET INTRODUCEREN

Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat de website vrij is van bugs, fouten, virussen en andere malware, kunnen we niet garanderen dat dit het geval zal zijn. Je bent verantwoordelijk voor het configureren van je informatietechnologie, computerprogramma’s en platform om toegang te krijgen tot onze site. Je moet je eigen antivirussoftware gebruiken.

Je mag de website niet misbruiken door bewust virussen, trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat schadelijk of technologisch schadelijk is. Je mag niet proberen toegang te krijgen tot de server waarop de website is opgeslagen of tot een server, computer of database die is verbonden met de website. Je mag de website niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. We zullen een dergelijke inbreuk melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en we zullen met die autoriteiten samenwerken door je identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke inbreuk, vervalt je recht om de website te gebruiken onmiddellijk.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Op deze voorwaarden, hun onderwerp en hun vorming is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechtbanken zijn exclusief bevoegd voor geschillen of zaken die verband houden met de website.

Stuur een e-mail naar [email protected] om contact met ons op te nemen

Laatst bijgewerkt: 18-05-2020