Wet bescherming persoonsgegevens

In de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) staat wat wel en niet mag met uw persoonlijke gegevens. Deze wet beschermt dus eigenlijk uw privacy en hierin staat wat voor rechten u heeft als uw gegevens wel gebruikt worden. Zo staat er bijvoorbeeld in deze wet dat u recht hebt op informatie en inzage in uw gegevens.

Op deze pagina leggen we uit wat de wbp precies inhoudt en hoe u zich hierop kunt beroepen. De onderstaande informatie is een samenvatting van de informatie die Rijksoverheid opgesteld heeft en geeft je duidelijkheid welke stappen je kunt ondernemen wanneer je het vermoeden dat partijen onrechtmatig jouw persoonsgegevens gebruiken en/of bezitten.

Inhoudsopgave

Informatieplicht gebruiken persoonsgegevens

Als een organisatie persoonsgegevens van u wilt doorsturen of op een andere manier wilt gebruiken, dan zijn ze verlicht u hiervan op de hoogte te brengen. Dit geldt echter niet als uw gegevens moeten worden gecheckt wegens een wettelijke plicht, denk hierbij aan een belastinginspecteur die de persoonsgegevens nodig heeft voor de belastingheffing. Een voorbeeld wanneer u wel ingelicht moet worden is bijvoorbeeld wanneer uw werkgever gegevens doorspeelt aan een arbodienst in verband met ziekte of iets dergelijks.

Recht op inzage en correctie persoonsgegevens

U heeft het recht om ten alle tijden te weten welke gegevens een organisatie van u heeft. Wanneer u hier behoefte aan heeft, dient u een schriftelijk verzoek tot inzage te doen. Na verzending is de desbetreffende partij verplicht om binnen 4 weken te reageren. Wel heeft de organisatie het recht om hier een kleine vergoeding voor te vragen. Als de gegevens onjuist blijken te zijn, is de organisatie verplicht om de gegevens te wijzigen en de vergoeding terug te betalen. Er is echter één uitzondering, de organisatie kan het verzoek weigeren wanneer dit nodig is om de rechten van anderen te beschermen of wanneer uw gegevens nodig zijn voor de vervolging van strafbare feiten.

Recht op motivatie

Wanneer u wordt geweigerd als klant, heeft u het recht om te weten waarom het bedrijf u heeft geweigerd. Dit kan bijvoorbeeld zijn vanwege uw financiële positie bij het aanvragen van een krediet.

Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden

Als uw persoonsgegevens worden gebruikt voor commerciële doeleinden zoals reclame op uw naam, kunt u hier bezwaar tegen maken en de organisatie verzoeken de gegevens niet meer te gebruiken. Dit kan ook om persoonlijke redenen. Stel u doet als patiënt mee aan een medische test en later blijkt dat er een bekende van u werkt bij de organisatie die dit onderzoek heeft uitgevoerd. Dan kunt u de organisatie verzoeken de gegevens te verwijderen waarna de organisatie verplicht is dit te doen.

Persoonsgegevens door de overheid

Overheidsinstanties dienen zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Commerciële organisaties mogen namelijk, onder strikte wettelijke voorwaarden, ook gebruik maken van de gegevens die de overheid van u heeft. Wanneer dit niet wenselijk is voor u, kunt u contact opnemen met de gemeente om te vragen welke mogelijkheden er zijn om uw gegevens af te schermen.

Geschil over persoonsgegevens

Mocht u problemen hebben met een instantie over uw persoonlijke gegevens, dan kunt u in bepaalde gevallen de Autoriteit Persoonsgegevens vragen te bemiddelen. U kunt de zaak ook voorleggen aan de rechter en bij schade om schadevergoeding vragen.

Categorieën: Privacy

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

6 reacties op “Wet bescherming persoonsgegevens

 1. Rob Noordhoek

  L.s.,

  Ik ben voorzitter van een kinderboerderij en we hebben ook een zorgfunctie t.o.v. de mensendieck bij ons komen in het kader van dagbesteding./Dat kan gaan om enkele keren per week een aantal uren tot bijna een volle week.Daarvoor krijgen we een vergoeding.De gemeente wil uiteraard en terecht controleren of we alles volgens de afspraken doen.Dat vinden we alleen maar goed dat gebeurd en we hebben ook een goedkeurende accountantsverklaring gekregen. Mijn vraag is mag de gemeente ook om de BSN.nrs van de mensen vragen die te verstrekken.Namen ,,geboortedatum, postcode verstrekken we zonder probleem, maar hoort daar ook het BSN -nummer bij? ?

 2. Robert

  Ik luister graag internet radio en met mij meer in huis. IK doe dat via mijn internet verbinding thuis. Nu luister ik met mijn koptelefoon op en met mij nog 4 personen. Het toeval wil dat we allemaal naar dezelfde station luisteren. Nu heeft de provider van dit radiostation ons geblokkeerd,met als reden dat er per huishouden niet meer dan 3 personen op 1 adres naar dit station mogen luisteren. Hoe kan het dat deze provider (niet zijnde mijn eigen internetprovider)weet dat wij met 4 luisteren op 1 internetverbinding. Ik heb nimmer toestemming gegeven of is mijgevraagd of men dit wil meten. Ik voel me bekeken en bespioneerd. Mag dit zomaar want mijn privacy is dus ernstig geschaad.

  1. VPN diensten

   We kunnen ons jouw gevoel voorstellen, maar de radiozender mag dit doen. Het gebruik van een VPN zou wel een oplossing bieden voor dit probleem.

 3. Rein Ramakers

  hallo.

  vraagje:De Hr afdeling van bedrijf X heeft vernomen via een klant van bedrijf X dat de gewerkte ( over )uren niet conform zijn wat de betrokken ingevuld heeft in het uren systeem. Dus meer uren geboekt als nodig is. Nu wil Hr van bedrijf X de in en uit tijdstippen opvragen aan derde die dat systeem bewaken. Daar bedoel ik mee.:dat men met een pasje binnen moet komen in het gebouw. men kan dan zien wanneer en hoe laat iemand binnenkomt en uitgaat. De Or word hiervan in kennis gesteld en gevraagd om toestemming te verlenen , Om die tijdstippen, die geregistreerd staan , op te vragen. Mijn vraag is hierin.? Mag dit ? Moet en mag de OR hierin een antw op geven.? En of moet men de betrokken medewerker eerst toestemming vragen.?
  Ik hoor graag van u!

  1. VPN diensten

   Het lijkt erop dat dit niet gedaan mag worden zonder toestemming van betreffende persoon. Maar voor alle zekerheid adviseren we je om het te verifiëren met een advocaat of jurist alvorens je hier tot over gaat.