Helft Nederlanders vreest inbreuk privacy door slimme apparaten

Van luidsprekers en lampen tot koelkasten en thermostaten: steeds meer apparaten in ons huis zijn smart. Door middel van een internetverbinding kunnen zij gegevens binnenhalen, opslaan én verwerken. Zo kunnen zij actief inspelen op situaties en behoeften van de consument. In hoeverre staan Nederlanders ervoor open om gebruik te maken van dit soort apparaten? Zijn zij bang dat hun privacy met het Internet of Things (IoT) in het geding komt of vinden ze het juist een goed idee? En weten ze eigenlijk wel welke gegevens een slim apparaat verzamelt of welke privacyrisico’s zij lopen? Om antwoord te krijgen op deze en andere vragen, legde VPNdiensten.nl een aantal stellingen voor aan 1.035 Nederlanders van achttien jaar en ouder. De opvallendste resultaten vind je hieronder.

Met slimme apparaten kun je op afstand apparaten bedienen en gegevens inzien. Deze apparaten werken via wifi en verzamelen gegevens van iedereen op dit netwerk. Handig, maar ook eng. Zo blijkt uit het onderzoek dat maar liefst de helft van alle Nederlanders bang is dat smart devices een inbreuk op hun privacy doen. Met 56 procent maken vooral dertigers zich zorgen. Opvallend is dat zestigplussers zich het minst zorgen maken om deze privacyrisico’s. Hoe de exacte verdeling tussen alle leeftijdsgroepen is, zie je in de visual.

Steeds meer mensen kopen slimme producten. Of dit betekent dat we in de toekomst alleen maar smart devices gebruiken, is nog maar de vraag. Zo verwacht één op de vijf Nederlanders dat we binnen vijf jaar enkel slimme apparaten gebruiken. Met veertig procent zijn vooral jonge mannen hiervan overtuigd. Daarentegen lijken zestigplussers het minst bereid om hun offline apparaten in te leveren voor het IoT. Benieuwd naar de exacte verhouding tussen mannen en vrouwen verdeeld over de verschillende leeftijdscategorieën? Bekijk dan de visual.

Het gebruik van slimme apparaten komt niet zonder risico’s. Zo luisteren ze in sommige gevallen constant mee en kunnen ze privégegevens lekken. Mogelijk is dit de reden dat een kwart van alle Nederlanders liever geen slimme apparaten in huis haalt. Vooral Drentenaren zijn huiverig ten opzichte van het Internet of Things: van hen houdt 37 procent dat het liefst buiten de deur. In Zeeland geldt dit slechts voor acht procent van de respondenten. Benieuwd naar de exacte verdeling tussen de verschillende provincies? Bekijk de visual.

Als je de risico’s op privacy-inbreuk wilt beperken, is het verstandig als je slimme apparaten goed instelt en regelmatig updatet. Hier ziet niet iedereen de noodzaak van in, zo blijkt uit het onderzoek. Een kwart van alle Nederlanders vergeet namelijk smart devices weleens te updaten, terwijl veertig procent goed bekend is met de risico’s. Deze vlieger gaat beduidend vaker op voor mannen dan voor vrouwen. Benieuwd naar de exacte verhoudingen? Je ziet het in de visual.

Als eindgebruiker van smart devices ben je zelf verantwoordelijk voor het juiste gebruik ervan, al kunnen producenten en aanbieders van deze apparaten hier volgens het onderzoek ook meer verantwoordelijkheid in nemen. Zo geven zeven op de tien Nederlanders aan dat die partijen consumenten beter moeten inlichten over de privacyrisico’s en hoe ze die kunnen beperken. Met 79 procent vinden vooral hoogopgeleiden dat deze informatievoorziening beter moet. Hoe respondenten van andere opleidingsniveaus hierover denken, zie je in de visual.

Categorieën: Onderzoek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *