Vier op tien Nederlanders bezorgd over privacybescherming van QR-coronabewijs

Langzaam versoepelt Nederland weer. We mogen weer uiteten, sporten en naar de bioscoop. Althans, wanneer we het QR-coronatoegangsbewijs kunnen tonen. In hoeverre zijn Nederlanders eigenlijk bereid om een coronabewijs te gebruiken in ruil voor meer bewegingsvrijheid? En weten zij überhaupt welke informatie zo’n bewijs verzamelt, of wat daar vervolgens mee gebeurt? Om antwoord te krijgen op deze en andere vragen, legde VPNdiensten.nl een aantal stellingen voor aan 1.036 Nederlanders van achttien jaar en ouder. De opvallendste resultaten vind je hieronder.

Het QR-toegangsbewijs krijg je alleen wanneer je recent hersteld bent van corona, een negatieve GGD-test kunt aantonen óf als je alle benodigde vaccinaties hebt gehad. Deze medische informatie is nogal privé, dus moet de overheid die gegevens goed beschermen. Maar liefst 44 procent van alle Nederlanders twijfelt of dit voldoende gebeurt en maakt zich zorgen om de privacy-gevoeligheid van het coronabewijs. In hoeverre dit geldt voor mannen en vrouwen van verschillende leeftijdscategorieën, zie je terug in de visual.

Het coronatoegangsbewijs moet verspreiding van het virus tegengaan. Wanneer het coronavirus geen serieuze bedreiging meer is, zou je dus verwachten dat QR-entreebewijzen niet meer nodig zijn. Toch vreest ruim de helft van de respondenten dat dergelijke bewijzen nooit meer zullen verdwijnen. Met 72 procent zijn vooral praktisch geschoolde vrouwen ervan overtuigd dat het QR-coronabewijs ook na de pandemie blijft bestaan. Benieuwd naar hoe mannen en vrouwen van verschillende opleidingsniveaus hierover denken? Bekijk dan de visual.

We leveren regelmatig onze privacy in voor verschillende voordelen. Zo geven we graag ons e-mail adres in ruil voor toegang tot specifieke premium-functionaliteiten, artikelen of winacties. Met betrekking tot het coronatoegangsbewijs doen we het voor meer bewegingsvrijheid en vermaak. Bijna twee derde van de Nederlanders is bereid privacygevoelige informatie, zoals die in een coronabewijs (QR-code) staat, in te leveren in ruil voor meer vrijheid en vertier. Randstedelingen lijken hiertoe met 57 procent net iets minder bereid. De exacte percentages vind je in de visual.

Met het 3G-beleid (herstel-, negatieve test- of vaccinatiebewijs) is alles mogelijk. Echter, wanneer je geen QR-bewijs kunt tonen, wordt het leven een stuk ingewikkelder. Zo kun je vaak niet op vakantie, geen kopje koffie drinken in een horecazaak of spontaan een museum bezoeken. Dit beleid zorgt ervoor dat bijna de helft van alle Nederlanders zich gedwongen voelt om het coronatoegangsbewijs te gebruiken. Met name jongeren vinden dat de overheid gebruik van het coronabewijs hen opdringt. In hoeverre dit geldt voor respondenten uit andere leeftijdscategorieën, zie je in de visual.

Wat verwerking van privacygevoelige informatie betreft, is duidelijke communicatie cruciaal. Hoe beter je mensen informeert over welke gegevens je verzamelt en wat je daarmee doet, des te eerder zij je vertrouwen. Met betrekking tot het QR-bewijs kan de overheid op het communicatievlak veel winst behalen. Zo weet slechts de helft van alle Nederlanders welke gegevens het bewijs bevat en is een nog kleiner deel bekend met wat er met die data gebeurt. In de visual zie je terug hoe dit verschilt tussen respondenten van verschillende leeftijden.

Categorieën: Onderzoek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *