Kwart thuiswerkers werkt onbeveiligd vanuit huis

Achttien procent noemt organisatie makkelijk doelwit voor hackers

Waar thuiswerken voorheen incidenteel plaatsvond, is het voor velen nu de standaard. Naast de bekende voordelen als flexibiliteit, geen reistijd en minder afleiding, brengt thuiswerken ook de nodige digitale risico’s met zich mee. Zo proberen kwaadwillende hackers gebruik te maken van de veranderende situatie. Via thuiswerkers proberen zij bedrijven binnen te komen en wachtwoorden of andere gegevens te ontfutselen bij onoplettende collega’s. Wat weten Nederlandse thuiswerkers van dataveiligheid en hoe gaan zij hier in de praktijk mee om? En in hoeverre dragen hun werkgevers hun steentje bij? VPNdiensten zocht het uit en deed onderzoek onder 1.506 werkende Nederlanders ouder dan achttien jaar. Benieuwd naar de opvallendste resultaten? Je vindt ze hier.

Op kantoor is de werkgever verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Dit gaat van goede bureaus en stoelen om rugklachten te voorkomen, tot een waterdichte IT-infrastructuur. Helaas zegt ruim een vijfde van thuiswerkend Nederland dat hun baas geen rekening houdt met de risico’s van werken op afstand. Vooral jongemannen vinden dat hun werkgever hierin verzaakt. Zie de visual hieronder om te zien in hoeverre dit opgaat voor mannen en vrouwen uit de andere leeftijdscategorieën.

Cybercriminelen en hackers hebben de afgelopen maanden ook moeten wennen aan het ‘nieuwe normaal’. Deze kwaadwillenden zijn vaak slimme jongens die heel handig en snel switchen naar de nieuwe situatie. Zij maken direct gebruik van de nieuwe zwakke plekken die nu vooral bij de mensen thuis liggen. Dit zorgt ervoor dat achttien procent van de respondenten denkt dat hun bedrijf een gemakkelijk doelwit is voor hackers en zelfs vreest voor een datalek. Vijftigplussers lijken zich het minst zorgen te maken over deze gevaren. Wat vinden de thuiswerkers uit de andere leeftijdsklassen? Je ziet het in de visual.

Acties spreken luider dan woorden. In hoeverre Nederlanders rekening houden met de potentiële risico’s van digitaal werken op afstand, zou dus moeten blijken uit hoe zij hier in de praktijk mee omgaan. Loggen zij heel bewust in op het VPN-netwerk van hun werkgever, of werken zij achteloos op een open wifi-netwerk in een koffiezaak? Helaas vallen de resultaten tegen en werkt een kwart nog onbeveiligd vanuit huis, terwijl zeventien procent ondanks alles nog verbinding maakt met uiterst onveilige open wifi-netwerken. Bekijk de visual in hoeverre dit opgaat voor elke specifieke leeftijdsgroep.

Kennis over veilig digitaal thuiswerken zorgt ervoor dat je bewust bent van de risico’s. Met meer kennis, ben je beter bewust van de risico’s en voorkom je datalekken en hou je hackers buiten de deur. Tot onze grote schrik beoordeelt twee derde van de respondenten hun kennis van veilig digitaal thuiswerken met een onvoldoende. Vooral thuiswerkers tot 35 jaar lijken zich hiervan bewust. Ben je benieuwd hoe zowel mannen als vrouwen uit de hogere leeftijdscategorieën hiernaar kijken? Check dan de visual.

Voor velen is thuiswerken volledig nieuw. Het is daardoor wellicht logisch dat niet iedereen van het ene op het andere moment alle ins en outs weet van dataveilig thuiswerken. Gelukkig toont ruim dertig procent bereidheid om meer te leren over veilig digitaal thuiswerken. Hoewel de verschillen tussen alle provincies nihil zijn, lijkt het dat men in de oostelijke provincies van ons land net iets minder staat te springen om extra toelichting. Wil je weten hoe de mensen in jouw regio hier tegenover staan? Je ziet het in de visual hieronder.

Lees in dit artikel meer over zakelijke VPN’s, waarmee je een beveiligde verbinding kan opzetten.

Categorieën: Onderzoek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *